Stiskněte "Enter" pro přeskočení obsahu

Objasňujeme pojmy: SAR nepodceňujte „neviditelné“ nebezpečí

Michal Poláček 0

Chtěli by jste se dozvědět více informací o tom, co je to vlastně SAR? Tak neváhejte a mrkněte na náš článek.

SAR ( Specific Absorption Rate) je měřítkem množství rádiových vln (RF) elektromagnetického záření absorbovaného tělem při používání telefonu.
Všechny mobilní telefony vyzařují vysokofrekvenční energii a SAR se liší podle modelu telefonu.
Každý mobilní telefon je rádiový vysílač a přijímač, aby mohl pracovat v bezdrátové síti GSM. Každý telefon moderní doby je vyroben tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení energii frekvence rádia stanovené orgány.
Dotyčné orgány které sledují dodržování limitů SAR v Evropě, jsou Federal Communications Commission (FCC) a Rada Evropské unie.
Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic, které stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Tyto směrnice jsou založeny na normách, které byly vytvořeny nezávislými vědeckými organizacemi během pravidelných a rozsáhlých vyhodnocování vědeckých studií.
Norma vystavení pro bezdrátová zařízení používá měrnou jednotku uváděnou jako specifická míra absorpce nebo SAR. Bohužel limity stanovené komisí FCC a radou Evropské unie jsou měřeny na jiném množství tkáně, takže nejsou přímo srovnatelné.
Limit SAR nastaven komisí FCC je 1.6W/dkg, což je po přepočítání více než limit, který udává EU pro 1 gram skutečné tkáně.
Protože je SAR určována na základě nejvyšší povolené úrovni výkonu, skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být výrazně nižší. To proto, že GSM telefony jsou určeny pro provoz ve více výkonnostních úrovních tak, aby používali pouze výkon nutný pro připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže jste k anténě vysílače, tím nižší je výstupní výkon zařízení a naopak.
Zdroj: http://www.fcc.gov, Doporučení Rady Evropské unie (519/1999/EC)

Komentáře jsou uzavřeny.